Timmerhusteknologi

‘11 vasario 28 d.

Det viktigaste om konstruktionen av ett timmerhus

1800-talets historiefakta vittnar om mycket duktiga snickare i Litauen. De förbättrade sina byggkunskaper genom att ta över gamla traditioner att bygga trähus från generation till generation. Timringstekniken utvecklades genom egen och grannländernas erfarenhet.

‘11 vasario 28 d.

Egenskaper av timmerhus. Varför ska man välja ett timmerhus?

Var och en av oss överväger byggmaterial som vi tänker bygga vårt drömhus av. Å ena sidan ökar det enorma utbudet av moderna byggmaterial och byggtekniker möjligheter till olika former, rymder och tekniska lösningar. Å andra sidan märker man, efter att ha använt de nya materialen, att det återstår olika små problem som senare kan utvecklas till allvarliga olägenheter. Bördan av silikon- och plastbyggkulturen förra seklet begränsar inte bara användningen av innovationer inom byggbranschen utan även tränger ut gamla traditionella material. Det vanliga furutimret är ett av dem. Jag är glad att vi upptäcker det gamla på nytt igen.