Archyvas: 2019 May

‘19 gegužės 07 d.

Dolena drivs av solen

DOLENA är en av de största producenterna av ekologiska trähus i Litauen. En betydande mängd el förbrukas vid tillverkning av trästrukturer. Elektricitet köps av externa leverantörer, varav huvuddelen produceras från icke förnybara resurser.

För att göra verksamheten mer miljövänlig kommer Dolena att vara 2018. har initierat ett projekt som syftar till att öka produktionen och användningen av förnybar energi i företaget. År 2019 genomförde företaget ett solkraftverksprojekt med stöd av EU: s strukturfonder. Under detta projekt installerades 90 KW solkraftverk på byggnaderna som används av UAB Dolena, och elproduktionen från förnybara energikällor (RES) uppfyller ¼ av företagets energibehov. På detta sätt minskar företaget inte bara miljöpåverkan av energiproduktionen utan garanterar också tekniska framsteg. Detta projekt bidrog till uppfyllandet av Litauens internationella åtaganden att öka energiproduktionen från RES.

 

Paskelbta kategorijoje: Nyheter