Anslutning av styva konstruktioner till stockväggar

  • Aktualijos
  • Anslutning av styva konstruktioner till stockväggar

Ett timmerhus är ett levande hus som lever tillsammans med dig. Träkonstruktionen, även om den har satt sig fullt, har en säsongbetonad tolerans på mått, d.v.s. träkonstruktionen drar ihop sig något under vintertid och utvidgar sig under sommarperioden. Av denna anledning är det viktigt att förutse hur de styva konstruktionerna kommer att anslutas till timmerväggarna. Både de moderna fästsystem och de gamla och bra lösningar som våra förfäder brukade (som för övrigt är mycket billigare) är användbara. Här är några aktuella exempel.

Oftast är fallet när man ska installera fönster och dörrar. När man sätter in dörrar och fönster i stocköppningar ska man säkerställa stockväggens möjlighet att röra sig vertikalt i förhållande till fönsterkarmen. Det enklaste och mest effektiva sättet är att göra urtag i öppningar och sätta in T-formade insattser (vidare – en T-detalj). Fönsterkarmen och foder fästes vid T-detaljen. Glöm inte att lämna en springa på 3-4 procent på den totala höjden av öppningen mellan övre delen av T-detaljen och öppningskanten.
Bredden på T-detaljen är lika med väggtjockleken.

Att ansluta en regelvägg till en stockvägg. Det är viktigt att den första väggregeln skulle anslutas till stockväggen på ett fast och säkert sätt samtidigt som det skulle vara möjligt för stockväggen att röra sig vertikalt mot regeln. Med hjälp av skruvar kan man enkelt montera enheten som visas på bilden och fästa regelväggen till den sedan. OBS! Vi rekommenderar att dra skruvarna lätt åt för att väggen skulle kunna glida vertikalt.

Karkaso tvirtinimasRąstinių namų sienos konstrukcija