Det viktigaste om konstruktionen av ett timmerhus

  • Aktualijos
  • Det viktigaste om konstruktionen av ett timmerhus

1800-talets historiefakta vittnar om mycket duktiga snickare i Litauen. De förbättrade sina byggkunskaper genom att ta över gamla traditioner att bygga trähus från generation till generation. Timringstekniken utvecklades genom egen och grannländernas erfarenhet. rąstinio namo sienojaiNär man tittar närmare på gamla träbyggnader kan man upptäcka delar eller konstruktionslösningar som är specifika för nordiska länder eller timringstekniker som används i de norra delarna av Ryssland. Detta innebär att man valde de bästa och mest kostnadseffektiva tekniker som la grunden till timringsarvet i landet. Detta arv bestod av de viktigaste timringsreglerna och ett överflöd av små nyanser som var mycket viktiga för att bygga ett robust, varmt och långlivat hem. De historiehändelser som stormade över landet på 1900-talet rensade bort totalt de gamla traditionerna och levnadssättet. Timmerhustraditionen blev inte undantaget. Det är synd att det bara är en liten del av kunskapen om att bygga trähus som har överlevt fram till vår moderna tid. Det är väl inte på grund av dåliga avsikter, mån tro, utan snarare av viljan på en snabb affär som de lokala hantverkarna gör förhastade och obetänksamma misstag som påverkar byggnadskvalitet. På grund av detta fick trähus ett starkt negativt rykte under det senaste decenniet. Den känsligaste och mest beklagansvärda punkten är att många människor har fått felinställning och uppfattar trähus med dålig kvalitet som ett oundvikligt faktum. Detta kan man få bekräftat om man tittar på kvalitet av de allt populärare fritids- och restaurangshus i trä.

Dolena AB är ett av de äldsta timmerhusföretagen i det självständiga Litauen. Vi vill kortfattat förmedla våra erfarenheter och iakttagelser med hopp om ​​att denna information kommer att komplettera kunskapen om timmerhus hos de befintliga eller framtida ägarna.

Fakta och krav

Ett timmerhus, precis som alla andra byggnader, består av de här viktigaste komponenterna: timmerstomme, bjälklag- och takkonstruktion. Var och en av dessa komponenter skulle vara värd en separat artikel men denna gång försöker vi att kortfattat beskriva endast de grundläggande reglerna. I detta avsnitt beskriver vi kort de viktigaste punkterna för varje resp. del och i de följande avsnitten försöker vi att redovisa mer detaljerat.

Timmerstomme. Traditionellt är det 15-20 cm tjock stomme av timmerstockar som läggs horisontellt och staplas på varandra.

I hörnen skärs stockarna samman med hjälp av speciella urtag, hak, så att de kommer att ligga dikt mot varandra i väggen. Den mest kända knuttekniken i Litauen var så kallad ”svalans stjärt” (som liknar laxknutar i Sverige) och den vanliga knutskallen med utstickande stockändar, se figur 1.

rąstinių namų kampaiAlla andra tekniker är helt enkelt modifikationer av de sistnämnda (och ibland inte alls så lyckade). Nu räknar vi upp några viktiga punkter som husbyggare eller arkitekt inte får missa:

1. Stockarna ligger tätt mot varandra utan några springor emellan.
2. För den naturliga timmerstommen används furutimmer. Såsom grantimmer har egenskapen att vrida sig när väderlek skiftar och att bilda många och små sprickor undvek därför de gamla mästarna
3. Innan man börjar timra bör fukthalten av stockar ligga på ca 16-20 procent (den naturliga fukthalten ligger på 50-70 procent.)
4. Stockarna ska ligga ovanpå varandra med minst 12 cm kontaktyta.
5. Innerväggar bör göras av stockar i så stor utsträckning som möjligt. Annars, om man använder styva konstruktioner (tegel eller regelvägg) bör mekanismer för höjdutjämning förutses.
6. Förutse en jämn belastning (tak och bjälklag) till ytterväggar och mellanväggar av stockar.
7. Dörr- och fönsterkarmar kan inte fästas direkt på timmerväggar.
8. Stockväggarna som är längre än 5m utan förstärkning (det kan vara en mellanvägg som är sammanfogad med ytterväggen) förlorar sin stabilitet och behöver därför ytterligare åtgärder.
9. Stockarna dymlas samman med trästift enligt fastställda regler.

Bjälklag

Rąstinio namo perdangaHuvuduppgiften som bjälklaget har är att hålla fast golvet av boytan på övervåningen med därpå liggande belastningar. Bjälklaget i ett timmerhus monteras oftast av träbalkar. Till skillnad från timmerstommen passar granen här bättre. På grund av olika furu- och granstrukturer har den sistnämnda egenskapen att återställa sig efter det att belastningen minskat. Dock om man använder större dimensioner passar furu också.

Jag vill påpeka att vi pratar enbart om balkar i massivträ här, d.v.s. ej limmade balkar. Således flera viktiga iakttagelser:

1. Det bör undvikas de fallen där man försöker att kompensera en del av huskonstruktionens belastning med hjälp av bjälklaget. Till exempel, takkonstruktionen förstärks genom bjälklaget. Uppenbarligen är sådana fall möjliga men då krävs det mycket detaljerade beräkningar och bjälklagsmått ökar betydligt.
2.Det är farligt att stödja bjälklaget på en belastningsfri vägg.
3.Om du vill ha ett stabilt bjälklag är det viktigt att beräkna balkdimensioner och densitet beroende på belastningar och avstånd mellan balkarnas stödaxlar.
4. Välja balkar av särskilt hög kvalitet.

Tak

rąstinio namo stogasEtt tak till ett hus är viktigt med några aspekter. Taket skyddar inte bara huset från nederbörd utan även trycker timret i stommen ner mot varandra som en tung hatt. Med tanke på det sistnämnda skälet är det viktigt att planera en sådan takkonstruktion som fördelar sig jämnt på alla husväggar. Tips:

1. Granvirket passar bättre än furu till takkonstruktionen likaså till bjälklaget.
2. Den lämpligaste takkonstruktionen till ett timmerhus är med längsgående åsar med takstolarna på (Fig. 3).
3. Kom ihåg att timmerhuset kommer att sätta sig och takvinkeln kommer att ändra sig med ca två grader. Just därför skall takstolarna fästas vid väggen med hjälp av sliderna.
4. Angående dimensioner på takkonstruktionen rekommenderar vi att samråda med konstruktörer.

Det var det om de viktigaste iakttagelserna. Som vi har nämnt samverkar husets komponenter nära med varandra. Av denna anledning uppstår det vissa andra mindre nyanser. Vi skulle vilja beskriva dem närmare i samband med beskrivningarna av huskomponenterna.