Ett hus för en modern människa

  • Aktuellt
  • ett hus för en modern människa

‘11 kovo 09 d.

Ett hus för en modern människa

Varför behöver en modern människa ha ett hus i förorten? Ja, detta är ett tillfälle att vara ansikte mot ansikte med naturen. Ja, det är någon sorts återgång till sitt ursprung, sina rötter. Men framför allt är huset på landet ett tillflyktsställe för en. Detta är en plats där man kan fly från det livliga stadslivet, från dess bekymmer, bördor och skyldigheter. Med andra ord, huset på landet är fem minuters tystnadsinlägg i ett timmarslångt brus i staden.